کشت پیاز

کشت پیاز در استان های مختلف

پیاز از محصولاتی است که در بسیاری از استان های مختلف ایران کشت می شود ولی از نظر جغرافیایی پیازها به روز بلند روز کوتاه و روز متوسط تقسیم می شود پیازهای روز بلند از لحاظ ماندگاری بهتر هستند زیرا مدت بیشتری در خاک هستند ولی پیازهای روز کوتاه انبارداری بالالیی ندارند به همین دلیل […]

بیشتر بخوانید
کشت پیاز

کشت پیاز در کشورهای دنیا

در بعضی از کشورهای دنیا پیاز به اندازه ایران کشت نمی شود دلیل آن هم سلیقه و استفاده کم مردم آن کشور از پیاز است و ما می توانیم این فرصت را غنیمت بشماریم و محصولات خود را به آنها معرفی کنیم. پیاز با توجه به اینکه غذا را خوش طعم می کنند می تواند […]

بیشتر بخوانید

کشت پیاز مرغوب در سمنان

پیاز خوراکی به عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی در مناطق مختلف ایران کشت می شود. کشت پیاز مرغوب در سمنان به صورت گسترده انجام می شود.پیاز خوراکی از خانواده آلیاسه می باشد. بومی مناطقی همچون ایران و افغانستان است که تا حدودی به مناطق سردسیر سازگاری بیشتری دارد. اما در بیشتر نقاط ایران کشت […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید