خرید پیاز کله هرمزگان

هرمزگان کشت پیاز دارد؟ در چه فصلی باید پیاز هرمزگان را تهیه کنیم؟ هرمزگان یکی از استان هایی است کشت پیاز خارج از فصل در ان کشت می شود. یعنی به این صورت است که به دلیل شرایط اب و هوایی این استان پیاز کشت شده را در اسفند ماه برداشت می کنند و برداشت […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید