خرید پیاز کریم اباد

کریم اباد در کدام استان قرار دارد؟ پیاز کریم اباد را از چه کسی تامین کنیم؟ کریم اباد یکی از روستاهای شهرستان جیرفت در کرمان است که کشت پیاز انجام می دهند و می توان پیاز زرد و سفید را از این منطقه در سه الی چهار ماه از سال تهیه کرد. برای تهیه پیاز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید