پیاز

صادرات عالی پیاز ناب مشهد

صادرات عالی و ممتاز پیاز ناب مشهد به همسایه های آسیایی ایران رواج گسترده ای دارد. این تجارت موفق در رشد اقتصادی کشاورزان تاثیر به سزایی داشته است. هر ساله به علت کیفیت ویژه و برتر انواع پیاز ناب مشهد عرضه آن به خارج از ایران یکپارچگی قابل توجه ای دارد. همواره به خصوص صادرات […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید