پیاز زنجان

عرضه انواع پیاز مرغوب زنجان در ارمنستان

عرضه بسیار گسترده انواع پیاز درجه یک شهر زنجان در داخل و خارج ایران هر ساله انجام می شود. کشور ارمنستان یکی از متقاضیان خوب برای خرید پیاز تولید شده در زنجان می باشد. توزیع گسترده پیاز زنجان شهر زنجان یکی از مهترین شهر های ایران در زمینه صنعت پر رونق کشاورزی می باشد. وجود […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید