فروش پیاز مخصوص نگهداری

فروش پیاز مخصوص نگهداری | انبار کردن پیاز

فروش پیاز مخصوص نگهداری برای انبار کردن در چه مجموعه ای انجام می شود؟ پیاز مخصوص برای نگهداری چه پیازی است؟ پیاز را معمولا به طور متداول در پاییز انبار و نگهداری می کنند. در پاییز به دلیل اینکه خجم تولید پیاز کمتر می شود و پیاز برداشت شده در مهر ماه شرایط نگهداری و […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید