خرید پیاز قرمز خراسان

قصد خرید پیاز قرمز را دارید ؟ در خراسان چه نوع پیاز هایی کشت می شود؟ در خراسان که منبع پیاز فلات است و هر ساله از مهر برداشت خود را انجام میدهند. این پیاز به خاطر کیفیتی که دارد به کشور های همسایه ارسال می شود. در خراسان علاوه بر پیاز زرد پیاز قرمز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید