خرید پیاز قرمز برای صادرات

پیاز قرمز صادراتی می خواهید تهیه کنید؟ پیاز قرمز صادراتی را از مرداد ماه میتوان تهیه کرد چون برداشت پیاز قرمز در کشورمان از مرداد ماه شروع می شود و این پیاز قرمز را برای مصرف در بازار داخل و برای صادر کردن به کشور های دیگر تا اسفند ماه ادامه دارد. که بین این […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید