خرید پیاز قرمز اصفهان

در اصفهان نیز پیاز قرمز کشت می شود ؟ پیاز قرمز اصفهان چه کیفیتی دارد؟ در چند استان پیاز قرمز به صورت عمده کشت می شود که اصفهان نیز جز ان استان ها است ولی کشت پیاز قرمز ان نسبت به کشت پیاز زرد ان بسیار پایین تر است. پیاز قرمز اصفهان نیز مانند نوع […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید