خریدعمده پیازسفیدجیرفت

ایا تا به حال خرید و فروش پیاز از منطقه ی جیرفت را تجربه کرده اید ؟ پیازجیرفت به کدام مناطق فروخته میشود؟ پیاز منطقه جیرفت به نقاط مختلف کشور برای فروش ارسال میگردد. درنیمه دوم سال اکثرا پیاز آن منطقه قابل برداشت می باشد فقط باید همگام خریداز کیفیت و قیمت آن مطمین شویدتا […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید