پخش عمده پیاز تبریز

به دنبال تهیه پیاز تبریز هستید؟ ایا پیاز تبریز برایتان شناخته شده است؟ بهترین پیاز قرمز کشور متعلق به منطقه شمال غرب کشور و زمین های حاصل خیز استان های شمال غرب ایران است ک در اواخر شهریور برداشت می شود. عمده برداشت پیاز این ناحیه جهت صادرات به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، روسیه، گرجستان، […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید