خرید پیاز صادراتی خراسان

پیاز خراسان برای صادرات مناسب است؟ این پیاز به چه کشور های صادر می شود؟ پیاز خراسان که اغلب پیاز رقم فلات است و پیازی دارای سایز های متوسط و یک دست است و رنگ ان طلاییست که برای بسته بندی و صادرات بسیار مناسب است. این پیاز را بیشتر به کشور افغانستان صادر می […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید