خرید پیاز سفید مناسب خشک کردن

چه پیازی برای خشک کردن مناسب تر است؟ برای خشک کردن پیاز از دو نوع پیاز استفاده می کنند یکی پیاز سفید ودیگری پیاز زرد است. از این دو نوع بیشتر از پیاز سفید استفاده می کنند چون برای پودر کردن نیز مناسب تر است . البته منظور از مناسب بودن از نظر رنگ است […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید