صادرات پیاز سفید جیرفت کرمان در مجموعه سودا سه پیاز

صادرات پیاز سفید جیرفت کرمان در مجموعه سودا سه پیاز به کشور های حاشیه خلیج فارس و کشور عراق و دیگر کشور ها در حال انجام می باشد. این مجموعه علاوه بر اینکه خود از صادرکنندگان است از فروشندگان این محصول نیز به شمار میرود و محصول را با کیفیت های مناسب و بسته بندی […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید