خرید پیاز سفید جیرفت برای صادرات

پیاز سفید جیرفت نیز پتانسیل صادرات را دارد؟ پیاز سفید جیرفت بیشتر برای صادرات استفاده می شود یا رقم زرد ان؟ پیاز سفید و به اصطلاح چرخی جیرفت نیز برای صادرات مناسب است و کیفیت مطلوبی دارد. و اینکه این پیاز از نوع زرد ان بیشتر برای صادرات استفاده می شود و مورد استقبال تر […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید