خرید پیاز زرد صادراتی برای قطر

کشور قطر چه پیاز هایی را بیش تهیه می کند؟ کشور ما چه نوع پیاز را به قطر بیشتر صادر می کند؟ کشور قطر به دلیل همسایگی با کشور ما مقداری از پیاز مورد مصرف خود را از از کشور ما تهیه می کنند که تقریبا از هر سه نوع پیاز خرید دارند و بیشترین […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید