پیاز زرد

تولید پیاز زرد ارگانیک در درگز

در کشاورزی پیشرفته امروزه تولید انواع پیاز ارگانیک مورد توجه ویژه مصرف کننده قرار دارد. کشاورزان درگز با علم بالا توانسته اند انواع پیاز زرد را به روش ارگانیک تولید نمایند. تولید پیاز مرغوب ارگانیک با توجه به پیشرفت قابل توجه علوم مختلف کشاورزی امروزه امکان تولید انواع محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم به روش […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید