خرید پیاز تازه

خرید پیاز تازه به چه شکل انجام می شود؟ پیاز تازه را به چه شکل باید تهیه کرد؟ پیاز چون مصرف روزانه دارد و در میادین میوه و تره بار هر روز فروش دارد باید روزانه تامین شود. پیاز چون در شهر های زیادی کشت نمی شود به همین خاطر دسترسی برای شهر هایی که […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید