خرید پیاز برای رستوران های مازندران

برای توزیع پیاز بین رستوران ها پیاز مناسب رستورانی می خواهید؟ در مازندران نیز مانند دیگر شهر های کشورمان رستوران های فراوانی است که هر روز نیاز به مصرف پیاز دارند برای تهیه پیاز مورد نظرشان به یک پخش کننده نیاز دارند که بتواند در کل سال پیاز ان ها را تامین کند شما می […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید