خرید پیاز برای رستوران های البرز

پیاز درشت برای پخش بین رستوران های البرز می خواهید؟ پیاز درشت و مناسب در دو نوع زرد و سفید برای این رستوران ها مناسب است که این پیاز را به صورت مداوم باید تهیه کنید و یک مجموعه باید باشد در هر ماه از سال محصول داشته باشد در شهر های مختلف ما این […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید