پیاز زرد

پیاز زرد برای کشور ترکمنستان

آیا کشور ترکمنستان بازار خوبی برای انواع پیاز مانند پیاز زرد، پیاز قرمز و پیاز سفید می باشد؟ آیا می شود به بازار ترکمنستان به عنوان بازاری دائمی و قابل دسترس نگاه بلند مدتی داشت؟ کشور ترکمنستان همسایه شمال شرقی ما می باشد که اتفاقا روابط خوبی هم با کشور ما دارد سالیانه میلیون ها […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید