وارد کردن انواع پیاز

وارد کردن انواع پیاز برای ایران

آیا شما می دانستید به ایران هم پیاز وارد می شود؟ آیا شما وارد کننده پیاز هستید؟ کشور با توجه به نبود برنامه ریزی برای کشت ممکن است در بعضی از سالها کشت آن زیاد شود و در بعضی از سالها کشت آن کم شود بنابراین این موضوع باعث افزایش و کاهش حبابی قیمت پیاز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید