خرید پیاز برای ارسال به افغانستان

ایا از خرید پیاز برای ارسال به افغانستان اطلاع دارید؟ بیشتر چه نوعی پیازی به افغانستان صادر می شود؟ بیشترین پیازی که به افغانستان ارسال می شود نوع زرد ان از رقم فلات است که سالانه مقدار زیادی از این محصول صادر می شود. بیشترین استان هایی که پیاز ان به افغانستان صادر می شود […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید