صادرات پیاز اصفهان برای عراق

پیاز اصفهان برای ارسال به عراق میخواهید؟ پیاز اصفهان در بازار عراق طرف دار دارد؟ استان اصفهان همه ساله یکی از تامین کنندگان پیاز مورد نیاز کشور و کشور های همسایه مانند: عراق بوده و با پیاز مرغوبی که تهیه می کند نیاز کشور را برطرف میکند و محصول ان مناسب و صادراتی است. ولی […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید