پخش عمده پیاز زنجان

از کیفیت پیاز زنجان اطلاع دارید؟ خریدار پیاز زنجان به صورت عمده هستید؟ هر ساله به طور متوسط برداشت پیاز از سطح یک هزار و ۵۹۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان زنجان از اواسط شهریور ماه آغاز میشود .به طور متوسط از هر هکتار مزرعه پیاز در این شهرستان حدود ۵۷ تن محصول برداشت می‌شود. […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید