پیاز

پخش ویژه انواع پیاز قوچان

پخش ویژه و عمده انواع پیاز قوچان در کشور های همسایه منطقه رونق تجاری خوبی دارد. این صادرات موفق در رشد معیشتی کشاورزان این شهر اثر بارزی داشته است. در شهر قوچان با مدیریت بسیار کار آمد کشاورزان هر ساله بهترین انواع پیاز به کشور های مختلف دنیا توزیع و ارسال می شود. به واقع […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید