مصرف پیاز زرد در سایر کشورها

پیاز زرد از محصولاتی است که بسیار مصرف دارد ولی در سایر کشورها بصورت سایر فراورده های آن مورد مصرف قرار می گیرد. از پیاز استفاده های گوناگونی می شود عده ای آن را خشک می کنند عده ای آن را سرخ می کنند و به عنوان چاشنی از آن استفاده می کنند. پیاز با […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید