مجموعه سورت پياز

مجموعه سورت پیاز در کشور

مجموعه سورت پیاز کشور کجاست؟ در کشور پیاز به چه شکل هایی سورت می شود؟ با توجه به این که شکل ظاهری محصولات، سایز و بسته بندی برای محصولات  در عصر امروزی بسیار مهم است. مخصوصا برای صادرات به کشور های اروپایی و اسیایی مسئله سورت و بسته بندی بسیار برایشان حائز اهمیت است. سورت […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید