قیمت خرید پیاز صدفی

قیمت پیاز صدفی به چه شکل است؟ پیاز صدفی برای خرید میخواهید؟ پیاز سفید به شکل های مختلف به فروش میرسد که یکی از انواع آن پیاز صدفی است و به خاطر سفیدی آن را به مانند صدف تشبیه کرده اند. عمدتا برای امر صادرات از پیاز سفید صدفی استفاده میشود. چون پیازی سفید و […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید