خرید و فروش پیاز قهدریجان

قهدریجان در کجا قرار دارد؟ عمده پیاز تولیدی قهدریجان چه نوع پیازیست؟ قهدریجان یکی از شهرستان های استان اصفهان است که کشاورز های نمونه ای در سطح استان و کشور دارد. در قهد ریجان پیاز در سطح وسیعی انجام می شود که علاوه بر تامین پیاز استان برای شهر های اطراف و صادرات نیز استفاده […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید