فروش فوق العاده پیاز

فروش فوق العاده پیاز صادراتی در کشور

فروش فوق العاده پیاز صادراتی در کشور در چه مجموعه ای انجام می شود؟ فروش فوق العاده پیاز صادراتی به چه صورت است؟ این مجموعه با کشت پیاز در شهر های مختلف و خرید پیاز به صورت مستقیم در این مجموعه انجام می شود و به صورت سورت شده در می اید و بعد از […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید