پیاز درگز

فروش بالای پیاز اصل درگز

فروش بالا و با صرفه اقتصادی انواع پیاز مرغوب در بسیاری از شهر های ایران همه ساله انجام می شود. پیاز اصل و با کیفیت درگز همیشه بیشترین تقاضا برای خرید را به خود اختصاص داده است. فروش با صرفه اقتصادی انواع پیاز برای رسیدن به فروش خوب و با صرفه اقتصادی هر محصول کشاورزی […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید