پیاز

عرضه پیاز درجه یک مشهد در افغانستان

عرضه عمده و گسترده انواع پیاز درجه یک و مرغوب مشهد در کشور های همسایه شرقی ایران هر ساله انجام می شود. کشور افغانستان اخیرا خرید خوبی برای پیاز مشهد انجام می دهد. عرضه گسترده انواع مرغوب مشهد در خارج زمین های کشاورزی اطراف شهر مشهد مقدس پتانسیل های خوبی برای تولید محصولات استراتژیک کشاورزی […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید