عرضه انواع پیاز

عرضه انواع پیاز از کشاورز به خریدار به صورت مستقیم

عرضه انواع پیاز از کشاورز به خریدار به صورت مستقیم در این سایت امکان پذیر است. با توجه به این که این مجموعه به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند و در شهر های مختلف کشت پیاز انجام میدهند، باعث شده تا پیاز را به صورت مستقیم به بازار عرضه کنند و کشاورزان […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید