صادرات

صادرات ممتاز پیاز اصل اصفهان به کویت

صادرات بسیار ممتاز پیاز اصل اصفهان به کشور های عرب زبان رونق فراوانی دارد. کویت هر ساله عمده ترین خرید این محصول مرغوب را انجام می دهد. بر اساس آمار های سازمان جهاد کشاورزی صادرات بسیار ممتاز انواع پیاز اصل شهر اصفهان به کشور های پر جمعیت عرب زبان رونق تجاری بسیار فراوانی دارد. رنگ […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید