پیاز سورت شده

پیاز سورت شده برای صادرات

پیاز سورت شده برای صادرات را به چه صورت باید تهیه نمود؟ عمدتا در کشور پیاز به صورت سورت نشده خرید و فروش می شود. به جز مواردی مانند خرید پیاز برای صادرات یا استفاده از پیاز در فروشگاه ها، پیاز به دو صورت مورد سورت قرار می گیرد. سورت کردن یعنی چه؟ سورت کردن […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید