صادرات پیاز ایران

صادرات پیاز سفید از ایران

صادرات پیاز ایران جهت عرضه در بازار خارجی، کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس با قیمتی مناسب در این سایت صورت می پذیرد. بهتر است اندکی درباره پیشینه و خواص این گیاه محبوب بدانیم. گفته می شود خواستگاه اولیه پیاز به ایران و افغانستان باز می گردد و از اینجا به دیگر نقاط جهان گسترش […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید