صادرات پیاز دزفول برای عراق

ایا پیاز دزفول نیز به عراق صادر می شود؟ پیاز دزفول همه ساله از اردیبهشت با سطح زیر کشت هزاران تن پیاز بازار کشور را رونق می دهد. و به استان های مختلف تزریق می شود. این پیاز به دلیل این که به کشور عراق نزدیک است مناسب ترین گزینه برای ارسال به این کشور […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید