صادرات پیاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس

صادرات پیاز به کشورهای خلیج فارس در ایران انجام می شود. کشورهای خلیج فارس با توجه به نزدیکی به ایران، امکان واردات انواع مختلف پیاز را از ایران دارند. پیاز ایران مزیت های زیادی دارد که کیفیت و قیمت مناسب ان بیش از دیگر موارد به چشم می اید. کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای خلیج […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید