صادرات پیاز زرد

صادرات پیاز زرد مرغوب برای کشور قطر

صادرات پیاز زرد مرغوب به چه کشور هایی انجام می شود؟ صادرات پیاز از ایران به قطر می تواند موجب درآمد خوبی برای صادرکنندگان باشد. برای صادرات پیاز به قطر باید پیاز مرغوب را به دست خریدار رساند. زیرا کشور قطر روی بسته بندی و کیفیت پیاز بسیار حساس است. در این صورت است که […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید