صادرات انواع پیاز به عراق

صادرات انواع پیاز به عراق و دیگر کشور ها

صادرات انواع پیاز به عراق و دیگر کشورها در ایران انجام می شود. کشور عراق، با توجه به اینکه با کشورایران همسایه و هم مرز است، بیشترین صادرات پیاز ایران به این کشور انجام می شود. صادرات پیاز ایران در سه رنگ صورت می گیرد. کشور عراق عراق کشوری است در خاورمیانه و در جنوب […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید