پیاز همدان

صادارت پیاز مرغوب همدان به پاکستان

صادارت انواع پیاز مرغوب و ممتاز شهر همدان به کشور های همسایه شرقی ایران هر ساله در حال انجام است. کشور پاکستان از جمله خریداران اصلی پیاز همدان در هر سال می باشد. صادارت گسترده پیاز اصل همدان شهر همدان در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به خصوص انواع پیاز اصل و مرغوب شهرت […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید