پیاز اصل همدان

صادارت پیاز اصل همدان به کویت

صادارت انواع پیاز اصل و مرغوب شهر همدان به کشور های همسایه ایران در حجم بسیار زیاد انجام می شود. کشور کویت خریدار بسیار خوبی برای انواع پیاز همدان به شمار می آید. صادارت بهترین پیاز شهر همدان تولید انواع پیاز در همدان در سطح بسیار زیاد همه ساله در حال انجام است. از انواع […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید