پیاز ممتاز اصفهان

رونق فروش پیاز ممتاز اصفهان در قم

رونق خوب فروش پیاز ممتاز شهر اصفهان در شهر های بزرگ از جمله قم قابل توجه بوده است. عاری بودن از انواع بیماری ها در این محصول درجه یک از ویژگی های بارز آن می باشد. یکی از فعالیت های علمی در تولید پیاز ممتاز در شهر اصفهان کنترل به موقع انواع آفات و بیماری […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید