آغاز روش کاشت نشائی پیاز در همدان

استفاده از روش کاشت نشائی پیاز به تازگی در برخی مزارع ایران آغاز شده است. شهر همدان دارای کشاورزانی است که به استفاده از روش های گوناگون کشت پیاز شهرت دارد. کشت نشائی پیاز در مزارع در علم کشاورزی نوین به دنبال روش هایی می گردد که هزینه های انرژی و تولید را کاهش بدهد. […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید