خرید عمده پیاز شاهرود سمنان

ایا به دنبال خرید پیاز شاهرود هستید؟ شاهرود یکی از شهر های استان سمنان است که که بیشترین کشت پیاز دراستان سمنان دراین شهر انجام می شود. بالغ‌بر ۲۵۰ هکتار از اراضی شاهرود تحت کشت پیاز بوده که از این اراضی درمجموع ۱۷ هزار تن پیاز برداشت می شود. درصد از محصول پیاز استان سمنان […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید