خرید پیاز خراسان برای صادرات به افغانستان

پیاز کدام استان بیشتر به افغانستان صادر می شود؟ دلیل اینکه این استان بیشترین صادرات پیاز به این کشور را دارد چیست؟ کشور افغانستان به دلیل همسایگی با ما و هم مرز بودن با استان خراسان باعث شده تا پیاز این استان بیشتر از سایر استان ها به این کشور صادر شود. و دلیل دیگر […]

بیشتر بخوانید

خرید پیاز فلات خراسان

پیاز فلات را از کجا می توان تهیه کرد؟ پیاز فلات را در چه استان هایی کشت میکنند؟ پیاز فلات دارای قالب یک اندازه و رنگی طلایی است که همین امر باعث صادرات آن به کشور هایی نظیر افغانستان , ترکمنستان , پاکستان و… میشود. پیاز فلات در خراسان , اصفهان , زنجان و … […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید