خرید تضمینی پیاز

خرید تضمینی پیاز از کشاورز ها

خرید تضمینی پیاز از کشاورزا در چه مجموعه ای انجام می شود؟ کشاورزان محصولات خود را به چه صورتی به فروش می رسانند؟ این مجموعه با توجه به اینکه فروش ان محدود به یک استان نیست بلکه کل کشور و میتوان گفت کل جهان است،  پس علاوه بر مصرف پیاز کشت شده خود به پیاز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید