خرید پیاز فلات برای صادرات به افغانستان

پیاز فلات برای صادرات به افغانستان را از کجا تهیه کنیم؟ افغانستان یکی از کشور هایی است که در همسایگی با ما است و همین همسایگی باعث شده که پیاز مصرفی و مورد نیاز خود را از کشور ما تهیه کند. کشور افغانستان از طرف خراسان با ما هم مرز است و در خراسان نیز […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید