خرید پیاز انباری اصفهان

خرید پیاز انباری اصفهان | خرید عمده | پیاز زرد

خرید پیاز انباری اصفهان به صورت عمده در گروه کشاورزی سودا سه پیاز انجام می پذیرد. در فصل پاییز و زمستان به دلیل اینکه برداشت پیاز به حداقل می رسد پیاز برداشت شده در مهر را باید نگهداری کرد تا در باقیمانده سال با کمبود پیاز روبرو نشویم. پیاز زرد اصفهان را می توانید به […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید